Het Tangram

Het Tangram is een speciale basisschool voor kinderen van 6-12 jaar met leer- en ontwikkelingsproblemen. Hierbij gaat het vooral om problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of op intellectueel gebied.

Omdat wij een speciale basisschool zijn, kan niet elk kind bij ons aangemeld worden. Wij plaatsen alleen kinderen die een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vanuit het SWV Waterkand hebben gekregen. Vaak vormt deze TLV de afronding van een lang traject. Zodra uw kind bij ons op school geplaatst is stellen wij, op basis van de dan beschikbare informatie een groeidocument op. Wij gaan hierbij uit van de mogelijkheden en onderwijsbehoefte van kinderen. Een kind kan vaak meer dan hij of zij denkt. Positieve resultaten en zelfvertrouwen zijn hierbij heel belangrijk. Deze versterken het competentiegevoel van uw kind.

Wij werken met groepen met een 1 (of 2) vaste groepsleerkracht(en). Een belangrijke basis voor de indeling van de groep vormt de leeftijd van de leerling. Elke dag worden binnen de groep de vakken taal, lezen en rekenen aangeboden. De eigen groepsleerkracht verzorgt de instructie en er is regelmatig ondersteuning van de onderwijsassistent.

Twee momenten per week bieden wij de meer praktische vakken aan in de vorm van Ateliers. Er zijn verschillende ateliers waar de kinderen zelf een keuze voor kunnen maken en waarbinnen weer voor verschillende activiteiten kan worden gekozen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook zelf richting kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling en interesses.

In elke groep worden PAD-lessen gegeven waardoor kinderen leren om beter na te denken en hun eigen problemen op te lossen. Zo krijgen zij meer zelfcontrole en leren problemen op te lossen.

 

Leerkrachten aan het woord

"Ik ben trots op de rust, structuur en veiligheid die wij de kinderen bieden."

"Als team zijn we telkens op zoek naar verbeterpunten binnen ons aanbod en onderwijs. Zo zoeken we samen om tot de juiste vorm van ons onderwijs te komen. Dit wordt beloond door het plezier waarmee kinderen naar onze school komen."