Programma voor Alternatieve Denkstrategieën

In elke groep worden PAD-lessen gegeven. Oorspronkelijk is het programma PAD gemaakt voor kinderen die doof of slechthorend zijn. Omdat deze kinderen niet of slecht horen, begrijpen ze vaak niet wat er om hen heen gebeurt. Een voor de hand liggende reactie is dan om je terug te trekken in een veilige omgeving of om juist agressief gedrag te vertonen. Bij kinderen in het speciaal basisonderwijs zien we soms vergelijkbaar gedrag. Ze hebben ook vaak moeite met boodschappen die hun omgeving uitzendt. Dat kan komen omdat ze die boodschappen niet begrijpen of omdat ze niet geleerd hebben hoe ze moeten reageren. Ook bij ons kan het voorkomen dat kinderen zich terugtrekken of dat ze juist agressiever op anderen reageren.
Het PAD-leerplan leert deze kinderen om op een andere, gewenste manier te reageren.

De doelstelling van PAD
  1. Kinderen leren om beter na te denken en hun eigen problemen op te lossen; dat betekent denkstrategieën leren.
  2. Kinderen leren om met die verbeterde denkstrategieën zich ook meer verantwoordelijk en volwassen te gedragen.
  3. Kinderen leren zichzelf en anderen beter te begrijpen.
  4. Kinderen meer inzicht te geven in hun eigen gevoelens, en zodoende hun gevoel van eigenwaarde te vergroten.
Hoe proberen we die doelen te bereiken?
  1. Tijdens de PAD-lessen komen allerlei vaardigheden aan de orde die met bovenstaande doelstellingen te maken hebben.
  2. Door het geleerde ook buiten de lessen toe te passen. Leerkrachten stimuleren kinderen om hetgeen ze geleerd hebben ook uit te voeren in de praktijk. Dit onder andere door de geleerde begrippen ook zelf te gebruiken (voorbeeldfunctie), maar ook door ruzies, conflicten en dergelijke uitgebreid te bespreken. Reflecteren op eigen gedrag is hierbij heel belangrijk.
Vier belangrijke onderwerpen uit PAD.
  1. Het gevoel van eigenwaarde vergroten.
  2. De zelfcontrole bevorderen.
  3. Het vaststellen en leren begrijpen van gevoelens.
  4. Het probleem leren oplossen.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het leuk dat we in ateliers kunnen werken."

"Daar leer ik bijvoorbeeld hoe ik met hout moet werken. De gymles en buiten spelen zijn ook leuk."