Ons toelatingsbeleid

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) beslist het bestuur over de toelating van de leerling tot de openbare school. In de meeste gevallen is deze bevoegdheid overgedragen aan de directeur van de school. Voor de speciale basisschool gelden andere regels voor het toelaten van leerlingen.
Leerlingen die op Het Tangram of de Kleine Karekiet geplaatst worden, dienen een verklaring van toelaatbaarheid van het eigen samenwerkingsverband te overleggen. In de praktijk wordt dit meestal de Toelaatbaarheid Verklaring (TLV) genoemd. De contacten hierover verlopen via het SWV/zorgplatform (BOOT) in Purmerend, te bereiken via 0299 - 783483.

Zodra u de TLV heeft, kunt u een afspraak gaan maken met de school voor een intakegesprek en rondleiding. Dit gesprek heeft u met de directeur van de school. Als u dan definitief voor onze school kiest geeft u aan het zorgplatform door dat zij het dossier van u dochter / zoon naar ons toestuurt.
In principe nemen wij alle leerlingen die een SBO-beschikking krijgen aan. Wel behouden wij ons het recht voor om, vooraf aan een definitieve aanname, het dossier van de leerling goed door te nemen om te kijken of wij in staat zijn een passend antwoord te bieden op de hulpvraag (onderwijsbehoefte) van de leerling. Bij twijfel zullen wij in contact treden met het zorgplatform voor inhoudelijk overleg. Indien nodig zal er daarna ook contact met de ouders / verzorgers opgenomen worden.

Ouders aan het woord

"Ik vind dit een topschool."

"Mijn zoon zit helemaal op z'n plek. De praktijklessen vind ik goed, want ze bereiden de kinderen goed voor op later."