Onze visie

Wij zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving.

Deze kernwaarde vormt de basis voor ons dagelijks handelen en omgaan met elkaar. Om deze kernwaarde "in beeld" te houden hangen overal in de school posters met deze tekst.

Ouders worden, direct vanaf de plaatsing, bij de ontwikkeling van hun kind betrokken. Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen zich gehoord voelen en vertrouwen hebben. In een veilige omgeving met een prettige sfeer ontdekken wij samen (leerling, ouders, school) een passende aanpak met een bijbehorend aanbod.

Ieder kind is uniek. Wij richten ons op de mogelijkheden (sociaal en cognitief) van ieder kind en stimuleren het verder ontwikkelen van zijn/haar competenties en autonomie. Basis daarvoor is een veilige omgeving met een duidelijke structuur. Daardoor voelen kinderen zich veilig en vertrouwd om zichzelf te uiten en te ontwikkelen. Door het onderwijs dat wij ieder individueel kind bieden, ervaart het kind succes, leert het kind verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen. Zo worden leerlingen goed voorbereid om deel te nemen aan de samenleving. Uiteindelijk stroomt het kind uit naar een school voor voortgezet onderwijs die past bij zijn/haar ontwikkeling en niveau.

Belangrijke begrippen binnen de school zijn:
  • vertrouwen
  • veiligheid
  • plezier
  • leerling centraal
  • persoonlijke groei

Leerkrachten aan het woord

"Ik ben trots op de rust, structuur en veiligheid die wij de kinderen bieden."

"Als team zijn we telkens op zoek naar verbeterpunten binnen ons aanbod en onderwijs. Zo zoeken we samen om tot de juiste vorm van ons onderwijs te komen. Dit wordt beloond door het plezier waarmee kinderen naar onze school komen."