Onze belofte aan leerlingen en ouders

 
  • Wij bieden passend aanbod zodat kinderen successen ervaren en zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden.
  • Kinderen krijgen verantwoordelijkheid en leren verantwoordelijkheid te nemen.
  • Wij betrekken ouders direct vanaf de plaatsing bij de ontwikkeling van hun kind. Wij zijn samenwerkende partners.
  • Wij staan voor open communicatie.
  • Wij begeleiden de kinderen bij de ontwikkeling van gewenst (passend) gedrag.
  • Wij bereiden kinderen voor op deelname aan de maatschappij (Burgerschap).
Wanneer hebben wij onze belofte ingelost?
  • Het kind stroomt uit naar een VO school die past bij zijn/haar ontwikkeling en niveau.
  • Ouders en kinderen voelen zich gehoord en betrokken. Ze hebben vertrouwen in ons handelen en afgesproken aanpak.
  • Kinderen weten wat gewenst (passend) gedrag is en kunnen reflecteren op hun eigen aandeel in de communicatie.
  • De school hanteert voor de leerling passende, duidelijke leerlijnen voor cognitieve - en sociaal-emotionele ontwikkeling

Leerkrachten aan het woord

"Ik ben trots op de rust, structuur en veiligheid die wij de kinderen bieden."

"Als team zijn we telkens op zoek naar verbeterpunten binnen ons aanbod en onderwijs. Zo zoeken we samen om tot de juiste vorm van ons onderwijs te komen. Dit wordt beloond door het plezier waarmee kinderen naar onze school komen."