Onze belofte aan leerlingen en ouders

 
  • Wij bieden passend aanbod zodat kinderen successen ervaren en zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden.
  • Kinderen krijgen verantwoordelijkheid en leren verantwoordelijkheid te nemen.
  • Wij betrekken ouders direct vanaf de plaatsing bij de ontwikkeling van hun kind. Wij zijn samenwerkende partners.
  • Wij staan voor open communicatie.
  • Wij begeleiden de kinderen bij de ontwikkeling van gewenst (passend) gedrag.
  • Wij bereiden kinderen voor op deelname aan de maatschappij (Burgerschap).
Wanneer hebben wij onze belofte ingelost?
  • Het kind stroomt uit naar een VO school die past bij zijn/haar ontwikkeling en niveau.
  • Ouders en kinderen voelen zich gehoord en betrokken. Ze hebben vertrouwen in ons handelen en afgesproken aanpak.
  • Kinderen weten wat gewenst (passend) gedrag is en kunnen reflecteren op hun eigen aandeel in de communicatie.
  • De school hanteert voor de leerling passende, duidelijke leerlijnen voor cognitieve - en sociaal-emotionele ontwikkeling

Leerlingen aan het woord

"Er is hier meer rust dan op mijn vorige school."

"Hier wordt niet geschreeuwd en alles wordt rustig uitgelegd. Daardoor leer ik veel. "