Begeleiding van leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed begeleid worden. Deze begeleiding kent duidelijke afspraken en een vaste structuur. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht in zijn dagelijks handelen met de leerlingen. 

Voor elke leerling wordt een groeidocument opgesteld en in elke groep heeft een plan voor de groep. In dit plan staat beschreven hoe het onderwijs binnen de groep georganiseerd wordt. Regelmatig wordt overleg gepleegd over de voortgang van individuele leerlingen. Daarnaast vinden er voor elke groep twee keer per jaar uitgebreide groeps- en leerlingenbesprekingen plaats.

Onderstaande vragen staan bij de begeleiding van de leerlingen altijd centraal:
 1. Wat heeft deze leerling nodig?
 2. Wie kan deze ondersteuning het beste bieden?
 3. Waar kan deze ondersteuning geboden worden?
Ondersteuningsteam
Als de leerkracht zich zorgen maakt over een leerling en/of er ontwikkelingen zijn die met de diverse betrokkenen besproken moet worden kan het Ondersteuningsteam (OT) van de school worden ingeschakeld. Deze commissie bestaat uit:
 • groepsleerkracht van de betreffende leerling
 • intern begeleider van de bouw
 • orthopedagoog
 • maatschappelijk werkster
 • jeugdarts
 • directeur van de school
 • ambulant begeleiders (indien deze betrokken zijn)
 • externe begeleiders (indien deze betrokken zijn)
De betreffende ouders worden uitgenodigd voor dit overleg met het ondersteuningsteam. Wij zien ouders als samenwerkende partners.

Voortgang toetsen
Twee keer per jaar wordt een schoolonderzoek afgenomen waarbij de leerlingen op tal van aspecten getoetst worden. Hiervoor maken wij o.a. gebruik van de Citotoetsen die ook door de reguliere basisscholen worden gebruikt. De resultaten van deze onderzoeken worden per leerling en per groep geanalyseerd. Deze gegevens gebruiken wij om het groeidocument (verwachtingen) eventueel bij te stellen. Tijdens de rapportbesprekingen worden ouders geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind.

Therapeutische mogelijkheden
Voor leerlingen die nadere specifieke begeleiding nodig hebben bestaat de mogelijkheid van individuele hulp of hulp in kleine groepjes zoals voor motorische problemen of ondersteuning van de spraak- en taalontwikkeling. 

Ouders aan het woord

"De leerkrachten willen echt het beste voor mijn kind."

"De zorg is echt professioneel, met veel liefde en aandacht. De uitjes, voorstellingen et cetera zijn super leuk voor de ontwikkeling van mijn kind."