Gezondheid

Schoolarts
Alle leerlingen op het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs worden met enige regelmaat met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO). Bij leerlingen tot 8 jaar is dit 1 x per 2 jaar en bij leerlingen ouder dan 8 jaar is dit 1 x per 3 jaar. 

Centrum voor Jeugd en Gezin
Alle inwoners van Purmerend, ouders en kinderen, kunnen met vragen over opvoeding en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend (CJG)

Maatschappelijk werk
Aan Het Tangram is een schoolmaatschappelijk werker verbonden die tijdens het schooljaar wekelijks op school aanwezig is. Ouders en leerkrachten kunnen een afspraak met haar maken indien daar behoefte aan is. U kunt hierbij denken aan opvoedvraagstukken en/of ondersteuningswensen.

Orthopedagoog
Wij maken gebruik van de diensten van een orthopedagoog die op school aanwezig is. Naast het adviseren van ouders over opvoedsituaties, houdt zij zich ook bezig met het begeleiden van kinderen (en hun ouders) bij wie de ontwikkeling of opvoedsituatie minder vanzelfsprekend verloopt.

Waterbeleid
Op deze school drinken wij water en eten we gezond. De kinderen ontvangen daarom als zij bij ons op school komen, een Dopper fles cadeau. De fles blijft op school en wordt regelmatig schoongemaakt. Een andere fles meenemen mag ook. Water drinken zorgt dat kinderen zich beter kunnen concentreren in de klas. We bieden onze kinderen graag een gezonde schoolomgeving waarin zij 'vanzelf' gezonde keuzes maken. Water drinken is ook duurzaam, het scheelt in Purmerend meer dan 100.000 drinkpakjes afval per jaar.

Ouders aan het woord

"De leerkrachten willen echt het beste voor mijn kind."

"De zorg is echt professioneel, met veel liefde en aandacht. De uitjes, voorstellingen et cetera zijn super leuk voor de ontwikkeling van mijn kind."