Ateliers

Twee momenten per week bieden wij de meer praktische vakken aan in de vorm van ateliers. Er zijn verschillende ateliers waar de kinderen zelf een keuze voor kunnen maken en waarbinnen weer voor verschillende activiteiten kan worden gekozen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook zelf richting kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling en interesses.
De kinderen zijn wel verplicht alle ateliers minimaal 1 keer per periode te bezoeken, maar hebben daarna de vrijheid om te kiezen. In iedere groep hangt een 'kiesbord' waar de verschillende ateliers zijn vermeld. De leerlingen kiezen dan een atelier. De kinderen gaan zelfstandig (met toezicht op afstand) naar het atelier van hun keuze.
  • Creatief
  • Techniek
  • Gymnastiek
  • Koken
  • Wereld/Natuur
  • Expressie
  • Dans
  • Yoga
De vakken aardrijkskunde en geschiedenis worden in de eigen stamgroep gegeven

Ouders aan het woord

"Ik vind dit een topschool."

"Mijn zoon zit helemaal op z'n plek. De praktijklessen vind ik goed, want ze bereiden de kinderen goed voor op later."