Ateliers

Twee momenten per week bieden wij de meer praktische vakken aan in de vorm van ateliers. Er zijn verschillende ateliers waar de kinderen zelf een keuze voor kunnen maken en waarbinnen weer voor verschillende activiteiten kan worden gekozen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook zelf richting kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling en interesses.
De kinderen zijn wel verplicht alle ateliers minimaal 1 keer per periode te bezoeken, maar hebben daarna de vrijheid om te kiezen. In iedere groep hangt een 'kiesbord' waar de verschillende ateliers zijn vermeld. De leerlingen kiezen dan een atelier. De kinderen gaan zelfstandig (met toezicht op afstand) naar het atelier van hun keuze.
  • Creatief
  • Techniek
  • Gymnastiek
  • Koken
  • Wereld/Natuur
  • Expressie
  • Dans
  • Yoga
De vakken aardrijkskunde en geschiedenis worden in de eigen stamgroep gegeven

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het leuk dat we in ateliers kunnen werken."

"Daar leer ik bijvoorbeeld hoe ik met hout moet werken. De gymles en buiten spelen zijn ook leuk."