Vertrouwen

Een veilige school maak je samen.
Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten kinderen zich thuis voelen in school. Ook ouders en medewerkers moeten zich veilig weten; ervan op aan kunnen dat er in de omgang sprake is van onderling vertrouwen en respect. Dit belangrijke uitgangspunt staat bij Het Tangram hoog in het vaandel. We gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. Ieders mening doet er toe; je kunt zeggen wat je wilt en kunt opkomen voor je eigen belangen.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het leuk dat we in ateliers kunnen werken."

"Daar leer ik bijvoorbeeld hoe ik met hout moet werken. De gymles en buiten spelen zijn ook leuk."