Motoriek & logopedie

Kind & motoriek - kinderoefentherapie (MRT) - begeleiding op school
Begeleiding met betrekking tot motorische ondersteuningen van leerlingen op school is mogelijk. Wij werken hierbij samen met Kind & Motoriek. Het aanbod is speciaal bedoeld voor kinderen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van bewegen en motoriek. Dit mede vanuit de gedachte dat de motorische ontwikkeling belangrijke invloed heeft op de totale ontwikkeling (ook op het gebied van taal) van een kind. Mocht motorische ondersteuning noodzakelijk zijn, dan zal er in overleg, door de kinderfysiotherapeut een behandelplan worden opgesteld. De behandelingen vinden plaats op school en onder lestijd. Financiering verloopt via de zorgverzekeraar.

Ergotherapie voor kinderen
Via praktijk Samsam heeft de school contact met een vaste kinderergotherapeut. Zij werkt met (vaak jonge) kinderen die een verminderde zelfstandigheid in het dagelijkse leven ervaren. De hulpvraag van het kind vormt het uitgangspunt. Behandeling kan ook op school plaatsvinden. Via de site www.kinderpraktijksamsam.nl kunt u meer informatie vinden over ergotherapie en in welke situaties een kind in aanmerking kan komen.

Logopedie
Logopediepraktijk ISTO verzorgt logopedische behandelingen op school. Deze behandelingen worden in de meeste gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed worden, maar helaas geldt dit niet voor alle verzekeraars.

Leerkrachten aan het woord

"Ik ben trots op de rust, structuur en veiligheid die wij de kinderen bieden."

"Als team zijn we telkens op zoek naar verbeterpunten binnen ons aanbod en onderwijs. Zo zoeken we samen om tot de juiste vorm van ons onderwijs te komen. Dit wordt beloond door het plezier waarmee kinderen naar onze school komen."