De Kleine Karekiet

De kleine Karekiet is een onderwijs-observatieplek voor kleuters uit Purmerend en omgeving waar kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften een fijne schoolstart kunnen krijgen. Soms heeft een kind iets anders nodig dan wat er geboden kan worden op een reguliere basisschool. 

De Kleine Karekiet heeft kleinere klassen en biedt meer structuur zodat kinderen tot rust kunnen komen en met plezier naar school gaan. De kinderen worden geobserveerd tijdens het spelen en leren zodat er duidelijkheid komt over wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Binnen De Kleine Karekiet is er brede expertise op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, gedragsproblemen, de motorische ontwikkeling en ontwikkelingsproblemen die zijn ontstaan door gebeurtenissen in het leven van een kind.

De Kleine Karekiet is een gezamenlijke voorziening van sbo Het Plankier en sbo Het Tangram. Bij plaatsing op de Kleine Karekiet wordt uw kind ingeschreven bij Het Tangram. 

Na de kleuterperiode krijgen de kinderen een eindadvies. Uw kind blijft dus niet automatisch op Het Tangram of binnen het speciaal basisonderwijs (sbo). Afhankelijk van dit eindadvies gaat u op zoek naar een nieuwe school voor uw kind. De leerkrachten en de intern begeleider begeleiden dit hele proces, zodat u vooraf goed op de hoogte bent van de mogelijkheden voor uw kind. De kleuterafdeling heeft een eigen intern begeleider.
 

Leerlingen aan het woord

"Er is hier meer rust dan op mijn vorige school."

"Hier wordt niet geschreeuwd en alles wordt rustig uitgelegd. Daardoor leer ik veel. "