De Kleine Karekiet

De kleine Karekiet is een onderwijs-observatieplek voor kleuters uit Purmerend en omgeving waar kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften een fijne schoolstart kunnen krijgen. Soms heeft een kind iets anders nodig dan wat er geboden kan worden op een reguliere basisschool. 

Per klas zijn er maximaal 12 leerlingen, begeleidt door een leerkracht en onderwijsassistent. Doordat er 4 klassen zijn, is het mogelijk om de kinderen zoveel als mogelijk in te delen op onderwijsbehoefte, zoals die beschreven wordt door de TLV-commissie. De interne samenwerking tussen de groepen onderling, maakt extra afstemming en uitwisseling mogelijk.

De Kleine Karekiet heeft kleinere klassen en biedt meer structuur zodat kinderen tot rust kunnen komen en met plezier naar school gaan. De kinderen worden geobserveerd tijdens het spelen en leren zodat er duidelijkheid komt over wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Binnen De Kleine Karekiet is er brede expertise op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, gedragsproblemen, de motorische ontwikkeling en ontwikkelingsproblemen die zijn ontstaan door gebeurtenissen in het leven van een kind.

Na de kleuterperiode krijgen de kinderen een eindadvies. Uw kind blijft dus niet automatisch op Het Tangram of binnen het speciaal basisonderwijs (sbo). Afhankelijk van dit eindadvies gaat u op zoek naar een nieuwe school voor uw kind. De leerkrachten en de intern begeleider begeleiden dit hele proces, zodat u vooraf goed op de hoogte bent van de mogelijkheden voor uw kind. De kleuterafdeling heeft een eigen intern begeleider.
 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het leuk dat we in ateliers kunnen werken."

"Daar leer ik bijvoorbeeld hoe ik met hout moet werken. De gymles en buiten spelen zijn ook leuk."