Meesterschap

Alles eruit halen wat erin zit.

Meesterschap betekent voor onze leerlingen:
Alle mogelijkheden die in je zitten zo goed mogelijk gebruiken, zodat je aan het einde van je basisschooltijd kunnen uitstromen naar een school voor voortgezet onderwijs die past bij jouw ontwikkeling en niveau.

Zodra een kind bij ons start maken we samen met hem/haar en de ouders een persoonlijk groeidocument. Centraal hierin staat het stimuleren van de cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind. We stellen per vakgebied (taal, lezen, spelling, rekenen) een uitstroomprofiel op en toetsen regelmatig of het kind op de goede weg is. Indien nodig stellen we het profiel bij of passen we het onderwijsaanbod aan.

De sociaal-emotionele ontwikkeling houden we goed in de gaten. Hiervoor gebruiken wij onder andere een leerlingvolgsysteem. Daarnaast spelen de signalen die de leerling afgeeft een belangrijke rol. Als er hulpvragen ontstaan, kijken we hoe we samen met ouders, team en eventueel onze externe partners dit het beste kunnen aanpakken.

Meesterschap betekent voor onze leerkrachten:
  • We hebben affiniteit met en kennis van de verschillende ontwikkelbehoeften bij kinderen en zoomen in op de mogelijkheden van het individuele kind.
  • Alle leerkrachten zoeken verdieping in hun werk en het contact met de kinderen staat centraal. We staan naast het kind en stellen vragen als Hoe kan ik je helpen? en Wat heb je nodig?
  • We merken veranderingen in gedrag snel op. Wij helpen stress die kinderen voelen te verminderen.
  • Ons handelen is voorspelbaar. De leerlingen worden voorbereid op de volgende stap.
  • Alle klassen zijn herkenbaar en vergelijkbaar ingericht.

Leerkrachten aan het woord

"Ik ben trots op de rust, structuur en veiligheid die wij de kinderen bieden."

"Als team zijn we telkens op zoek naar verbeterpunten binnen ons aanbod en onderwijs. Zo zoeken we samen om tot de juiste vorm van ons onderwijs te komen. Dit wordt beloond door het plezier waarmee kinderen naar onze school komen."