Onze nieuwe huissstijl en website

12-06-2018
Sbo Het Tangram voor toekomstmakers! Met ons nieuwe logo en deze website zijn wij klaar voor de toekomst. Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting met 37 scholen in Purmerend en omliggende gemeenten. OPSPOOR heeft ervoor gekozen om met één naam,en één herkenbaar gezicht naar buiten te treden. Samen laten we zien waar wij als stichting en scholen voor staan, daarom krijgen alle OPSPOOR scholen, waaronder Het Tangram, een nieuwe huisstijl.
Ons nieuwe logo symboliseert de regio Purmerend en omstreken, met zeven stippen voor de zeven gemeentes waarin de 37 scholen gevestigd zijn. Bij OPSPOOR werken zo'n 750 medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting vinden we onderwijsontwikkeling erg belangrijk en leerkrachten leren onderling met én van elkaar. Zo kunnen we ook binnen de sbo Het Tangram profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten en toekomstgericht onderwijs. 
In het logo van onze scholen hebben de twee onderdelen, Het Tangram en de Kleine Karekiet, samen een plek gekregen en een eenduidige vorm en opmaak. Ze laten we zien dat we samen één school vormen.

De nieuwe huisstijl is vertaald naar een nieuwe website, waarin ouders wiens kind naar het speciaal basisonderwijs gaat een kijkje kunnen nemen waar de school voor staat.

Voor de communicatie met onze ouders gebruiken we het digitale ouderportaal: een handig en veilig platform voor het maken van afspraken, berichten sturen aan leerkrachten en het delen van foto's en documenten. 

Ouders aan het woord

"Onze zoon maakt flinke sprongen op leergebied."

"Onze problemen werden direct opgepakt. We krijgen regelmatig te horen en te zien wat hij doet op school. Heel fijn voor ons als bezorgde ouders."